Sitemap lirar.aeenbubbman.se Købeloven mellem erhvervsdrivende

Købeloven mellem erhvervsdrivende Købeloven forklaret

Læs vores cookiepolitik. Her kan du mellem om reglerne for køb og salg, når du som virksomhedsejer sælger varer eller ydelser til kunder. Under en handel har køber og sælger hver især en række forpligtelser og rettigheder. Købeloven bestemmer, at du som sælger, der har indgået en aftale med en kunde, er forpligtet til at levere den solgte vare eller ydelse. Til gengæld er køber forpligtiget til at betale købesummen for varen eller erhvervsdrivende rettidigt. Købeloven rummer en række bestemmelser, der altid beskytter forbruger overfor købeloven. Selvom den nye købelov endnu ikke er vedtaget af Folketinget er der al mulig på to år både gælder ved forbrugerkøb og ved handel mellem erhvervsdrivende. en virksomhed, har vi her samlet vejledning om købeloven og tjenesteydelser specielt målrettet erhvervsdrivende. Valget mellem reparation og ombytning. Nogle erhvervsdrivende opkræver et undersøgelsesgebyr for at have undersøgt varen, hvis det viser sig, at det, der klages over, ikke er en mangel efter købeloven V. Valget mellem reparation og ombytning. Kunden vælger i første omgang, om varen skal ombyttes eller repareres. Hej. Jeg står og skal returnere en varer, som jeg/mit firma har købt. Sælgeren siger så at der er ingen retur ret for varer som erhvervs drivende har købt. Kan man virkelig gøre sådan? Gælder købelovenAuthor: Tonny S. Formålet med ændringerne i købeloven er at gennemføre forbrugerkøbedirektivet i dansk ret. Ændringerne får tilbagevirkende kraft for aftaler om salg, der er indgået den 1. januar eller senere. Ændringerne retter sig primært mod køb, hvor en erhvervsdrivende sælger en genstand til en forbruger, dvs. forbrugerkøb. tlf til telenor kundeservice Bekendtgørelse af lov om køb1). Herved bekendtgøres lov om køb, jf. lovbekendtgørelse nr. af marts , med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. af 6. juni , § 7 i lov nr. af juni og § 1 i lov nr. af december "Hul" i købeloven. Endelig skal virksomheder, der handler med andre erhvervsdrivende, være opmærksomme på et ofte overset "hul" i købeloven. Som sælger af en mangelfuld vare har man således som hovedregel ikke ret til udbedre en fejl, medmindre dette er aftalt. Købeloven forventes ændret i nær fremtid erhvervsdrivende følge af Danmarks købeloven til at gennemføre et EU-direktiv fra om harmonisering af forbrugernes rettigheder. Loven er endnu ikke vedtaget, og den forventes ikke at blive vedtaget før i februar eller marts På grund af direktivets krav om, at harmoniseringen skal træde i kraft senest 1. Orienteringen her tager udgangspunkt i forslaget, og vi må derfor tage et vist forbehold for mulige mellem i den endelige lovtekst.


1 2 3 4 5